पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानीको निरीक्षण भ्रमणकाक्रममा प्रशिक्षार्थीहरुलाई निर्देशन दिनु हुँदै प्र.ना.म.नि. रमेश कुमार भट्टराईज्यू।
नेपाल सरकार (उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री) स्तरको फाल्गुन ९ गतेको निर्णयानुसार प्र.प्र.का. सुरक्षा सेवा निर्देशनालयबाट सरुवा हुनु भएका प्र.ना.म.नि.रमेश कुमार भट्टराई क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखको रुपमा पदभार ग्रहण गर्नु हुँदै ।
नेपाल सरकार (उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री) स्तरको फाल्गुन ९ गतेको निर्णयानुसार प्र.प्र.का. सुरक्षा सेवा निर्देशनालयबाट सरुवा भई आउनु भएका प्र.ना.म.नि.रमेश कुमार भट्टराईलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै क्षे.प्र.का. विराटनगरका प्रहरी कर्मचारीहरु ।
पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानीमा आयोजित "पत्रकार भेटघाट तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा" उपस्थित पत्रकारको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नु हुँदै प्र.ना.म.नि. रमेश कुमार भट्टराईज्यू।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाको निरीक्षण भ्रमणका क्रममा विभिन्न शाखाहरुको काम कारवाही बारे जानकारी लिनु हुँदै प्र.ना.म.नि. रमेश कुमार भट्टराई ज्यू ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुर तथा मातहत प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निरिक्षण भ्रमणको क्रममा निर्देशन दिनु हुँदै प्र.ना.म.नि रमेश कुमार भट्टराईज्यू ।

Latest News

Other News